เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วนิดา

17 มิ.ย. 2565

09:18 น.

การเลือกสถานที่รักษา

รัฐควรอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน คือส่วนตัวพบว่า รัฐควรปรับปรุงการเลือสถานพยาบาล มะวานโทรเข้าสอบว่าเปลี่ยนสถานที่รักษาไม่ได้ เพราะเราไม่ได้อยู่ในเขตที่รักษา จึงได้โทรไปสอบถามที่1330 เราให้เหตุผล ที่คือ เราเห็น รพ ปากเกร็ด ที่อยู่ใกล้บ้าน ขับรถประมาณ2 นาที กับ รพ ที่อยู่ในสิทธิเลือกได้ต้องขับรถ ประมาร25นาที แต่เจ้าหน้าที่บอกย้ายไม่ได้ ถ้าจะต้องมีญาติ ในเขตนั้น เราเข้าใจไม่ได้ รัฐควร คิดเรื่องนี้ด้วยหรือ คือ ควรคำนึกถึงเขตที่อยู่ และระยะทางด้วยดีไหม