เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สุปกาญจน์

27 เม.ย. 2565

16:37 น.

การเบิกค่าผ่าตัดคลอด รพ.เอกชน

ตามกระทู้ ในเว้บบอร์ดนี้ ที่ถามว่า...
"สิทธิข้าราชการท้องถิ่น เบิกค่าผ่าคลอด รพ.เอกชน สามารถเบิกได้ไหม ได้เท่าไหร่คะ
ซึ่ง Admin ตอบเมื่อ 02 ส.ค. 2564 เบิกจ่ายได้ตามโครงการ ของ กรณี นัดผ่าตัดล่วงหน้าค่ะ
โดยในการเบิกจ่ายตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง ค่ะ
ดังนั้น ขอสอบถามว่า อปท จะสามารถทำเบิกได้ตามหนังสือสั่งการตัวใด หรือใช้แนวทางใดในการเบิกจ่ายค่ะ