เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กมลวรรณ

14 เม.ย. 2565

02:16 น.

สอบถามเรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดามารดาผู้ใหญ่บ้าน

เนื่องจากคุณย่าเป็นผู้ป่วยวิกฤตค่ะติดเชื้อในกระแสเลือด จึงรีบนำส่งรพ.เอกชล จึงอยากสอบถามว่าผู้ใหญ่บ้าน(ลูกชายของคุณย่า)สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ไหมคะ แล้วค่าห้อง+ค่าอาหารเบิกได้หมดหรือเปล่าคะ แล้วต้องใช้เอกสารอะไรในการเบิกค่าใช้จ่ายบ้างคะ แล้วยื่นเอกสารที่ไหนยังไงคะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ