เว็บบอร์ด

ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ

สุระพล

11 ม.ค. 2565

19:01 น.

รักษารากฟัน อุดฟัน ได้ทุกรพ.หรือไม่

ผมได้รับข่าวจากหลายแหล่งว่า 1มค.65จะใช้บัตรทองได้ทุกรพ.
วันที่9มค.65 ไปรับบริการอุดฟันที่รพ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ต้องการใช้บัตรทอง ทางรพ.แจ้งว่าสิทธิ์อยู่ที่รพ.อุทัยธานี เก็บเงินค่าอุดฟ้น 900บาท
คำถาม
-ทำไมใช้บัตรไม่ได้
-ถ้าใช้ได้ ขอคืนเงินได้ไหม
ขอคำตอบด้วยครับ ขอบคุณมาก

Admin

19 ม.ค. 2565

09:46

ตอบกลับ
นโยบายปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ (เริ่ม 1 ม.ค. 65)
นโยบายปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้เป็นบริการสำหรับประเภทผู้ป่วยนอกเท่านั้น เดิมนโยบายปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้ นำร่องไปแล้ว 5 เขต คือ เขต 7,8,9,10 และเขต 13 เนื่องจากเป็นพื้นที่มีความพร้อม โดยเริ่มเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป
จากการประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 บอร์ดสปสช.เห็นชอบประกาศขยายบริการนโยบายปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการในระบบบัตรทองของผู้มีสิทธิ โดยหลักการ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองยังคงเข้ารับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิก่อนและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย แต่กรณีมีความจำเป็น (หรือเหตุสมควรตามประกาศ เอกสารแนบ) สามารถเข้ารับบริการกับหน่วยบริการแห่งอื่นภายในจังหวัด/ข้ามจังหวัดภายในสปสช.เขต/ข้ามเขตกรณีเขตพื้นที่รอยต่อสปสช.เขต ใช้ได้ตามความจำเป็น

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไข
เป็นการเข้ารับบริการกรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น หากมีความจำเป็น(เหตุสมควร) ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการหน่วยบริการอื่นนอกจากหน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่หรือนอกเขตพื้นที่ได้

เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ
1.เข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยนอก โดยไม่มีหนังสือส่งตัว
- นโยบายปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัวจากหน่วยบริการตามสิทธิ
2.เข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยนอก ที่ไม่ใช่กรณีนัดหมาย
- กรณีแพทย์นัดมาตรวจ/รักษา/รับยา/นัดมาอื่นๆ เป็นต้น
3.เข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยนอก ที่ไม่ใช่ กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน
- กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน แนะนำเหมือนเดิม สามารถเข้ารับบริการได้ทุกหน่วยบริการในระบบสปสช.

วิธีการใช้สิทธิ
1.สิทธิบัตรทองกทม./ตจว.แนะนำเข้ารับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิบัตรทองก่อนเสมอ โดยเข้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิตามสิทธิก่อน หากรักษาไม่ได้จะส่งต่อรพ.ตามสิทธิตามขั้นตอน (ผู้ที่มีบัตรทองรพ.สต.สามารถเข้ารพ.ได้โดยตรง)
2.กรณีมีความจำเป็นหรือไม่สะดวกเข้ารับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิบัตรทองของตน เช่น ปัจจุบันป่วย ไกลบ้าน ย้ายที่อยู่แล้ว เดินทางไม่สะดวก มาพักกับญาติ เป็นต้น
2.1 หากมีความจำเป็นหรือไม่สะดวกตามนโยบายปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้ สามารถเข้ารับบริการกับหน่วยบริการแห่งอื่นได้ ภายในจังหวัด/ข้ามจังหวัดภายในสปสช.เขต/ข้ามเขตกรณีเขตพื้นที่รอยต่อสปสช.เขต ได้ตามความจำเป็น (ใช้นอกรอยต่อสปสช.เขตต้องเป็นกรณีอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน)

หากไปรับบริการแล้วติดขัดปัญหาในการใช้สิทธิ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (สถานการณ์โควิด โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)