เว็บบอร์ด

งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ศิริวุฒิ

23 ธ.ค. 2564

20:05 น.

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ปฏิเสธการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

Admin

29 ธ.ค. 2564

10:16

ตอบกลับ
บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 18/11/64 ถึง 31/12/64 สปสช.ปลดล๊อคกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เชิญชวนประชาชนคนไทยทั้งกลุ่มเสี่ยงและไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสิทธิ(เว้นต่างด้าว) ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค.64 สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน
การใช้สิทธิ
สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองได้ทุกแห่งในพื้นที่ที่ท่านสะดวกได้ หรือสามารถจองออนไลน์ได้ผ่าน App เป๋าตัง แนะนำให้โทรติดต่อสอบถามและนัดหมายกับ รพ.นั้นๆ ล่วงหน้าก่อน จะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทาง หากไปรับบริการแล้วติดขัดปัญหาเช่นไร สามารถ โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 0 ติดต่อได้ตลอด 24 ชม. (สถานการณ์โควิดโทรฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)