เว็บบอร์ด

การแก้ไขสิทธิไม่ตรงตามจริง

พงศธร

22 พ.ย. 2564

15:15 น.

สิทธิ์แปลก ๆ หลังจากตรวจสอบสิทธิ์การรักษา

เจอสิทธิ์ G3 แต่ในฐานข้อมูล JHCIS หาไม่เจอ แต่แท้จจริงแล้วเป็นสิทธิ์ 3102 ซึ่งรหัส G ไม่มีอยู่ในระบบ JHCIS แล้วครับ ไม่ทราบว่าทาง สปสช จะอัปเดตข้อมูลตอนไหน หรือไม่ดำเนินการในส่วนนี้ครับ เพราะไม่สามารถ map ข้อมูลได้ครับ ขอบคุณครับ

ข้อมูลสิทธิ์

rightcode : G3

สิทธิที่เข้ารับบริการ : สิทธิเบิกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ตนเอง)

Admin

02 ธ.ค. 2564

09:13

ตอบกลับ
ตามเงื่อนไขการขึ้นสิทธิรัฐวิสาหกิจ นายทะเบียนต้นสังกัดจะเพิ่มข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ามาในโปรแกรมบันทึกข้อมูลทะเบียนบุคลากรของหน่วยงานรัฐ แต่หากข้อมูลสิทธิไม่ตรงตามจริง แนะนำโทรสายด่วน สปสช. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (สถานการณ์โควิดโทรฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อแจ้งรายละเอียดเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฐานข้อมูลให้ว่าติดขัดปัญหาเช่นไร เพื่อรับข้อมูลแก้ไขสิทธิให้ตามขั้นตอนค่ะ