เว็บบอร์ด

ระบบบริหารสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย

อรุษ

20 พ.ย. 2564

19:35 น.

ขอให้เพิ่มเปิดรับ 'เครื่องล้างไตอัตโนมัติ' APD พื้้นที่่ต่างจังหวัด(เชียงราย)

ตามที่ สปสช นำร่องคนไข้บัตรทอง 500 ราย รับ 'เครื่องล้างไตอัตโนมัติ' ใช้ที่บ้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย-ผู้ดูแล ขณะนี้พื้นที่จังหวัดเชียงราย อยากขอให้เปิดรับเพิ่ม 'เครื่องล้างไตอัตโนมัติ' APD ให้กับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องฟอกไตอัตโนมัติ ได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้น จึงอยากให้ สปสช พิจารณาพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยครับ

Admin

01 ธ.ค. 2564

09:53

ตอบกลับ
การล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis : APD)
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ : ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง การผ่าตัดวางสายล้างช่องท้อง
วิธีการใช้สิทธิ : กรณีล้างไตด้วยเครื่องอัตโนมัติ APD มีเพียงไม่กี่ รพ. เริ่ม 1 ต.ค 63 เป็นต้นไป การทำ APD เหมือน CAPD เพราะการใช้ APD ได้ต้องเข้า CAPD ก่อน แล้วหน่วยบริการถึงจะคัดเลือกผู้ป่วยเพื่อทำ APD อีกครั้ง
การใช้สิทธิ : แนะนำผู้ป่วยติดต่อหน่วยบริการตามสิทธิก่อน หากไม่มีแพทย์อายุรกรรมโรคไตจะส่งต่อหน่วยบริการ CAPD ก่อนและถ้าหน่วยบริการคัดเลือกแล้วถึงจะส่งไปหน่วยบริการ APD เนื่องจาก APD ยังไม่ได้ให้บริการครอบคลุมทุกหน่วยบริการ
หากต้องการแจ้งเรื่องขอเครื่อง APD เพิ่มเติม แนะนำโทรสายด่วน สปสช. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (สถานการณ์โควิดโทรฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)