เว็บบอร์ด

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

ประวิทย์

17 พ.ย. 2564

14:51 น.

ส่งใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเบิกจ่ายตรง อปท

ส่งเอกสาร ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเบิกจ่ายตรง อปท จ่าหน้าถึงใครครับจะได้จ่าหน้าถูกขอบคุณครับ

Admin

19 พ.ย. 2564

15:38

ตอบกลับ
กรณีหน่วยบริการต้องการขึ้นเบียนระบบเบิกจ่ายตรง องค์การบริการส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สามารถส่งเอกสารเป็นจดหมายทางไปรษณีย์ หรือ โทรประสาน สปสช. เขต พื้นที่ โดยตรง เอกสารเรียนถึง เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสายด่วน สปสช. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (สถานการณ์โควิดโทรฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่อยู่ พร้อมเบอร์ติดต่อ ของ สปสช.เขตพื้นที่ ให้เพิ่มเติม