เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางภิญญาพัชญ์

10 ต.ค. 2564

15:48 น.

สอบถามกรณีย้ายสังกัดแต่ยังมีชื่อในสิทธิการรักษาพยาบาลสังกัด อปท.

เรื่องสิทธิค่ารักษาพยาบาลยังขึ้นว่าเบิกจ่ายกับ อปท. เนื่องจากข้าพเจ้าได้ย้ายมาอยู่สังกัด สพฐ.ตั้งแต่ปี 2556 ต้องแจ้งที่ไหนถึงจะถูกลบชื่อออกไปได้ เพราะทางต้นสังกัดก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะทางอปท.ไม่ได้จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

Admin

11 ต.ค. 2564

09:55

ตอบกลับ
การขึ้นทะเบียนและปลดสิทธิอปท ต้องประสานงานแจ้งที่ นายทะเบียนต้นสังกัดค่ะ