เว็บบอร์ด

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ

มรรค

17 ก.ย. 2564

09:49 น.

ขอวิธีการเปลี่ยนชืื่อ เปลี่ยนามสกุล หน่อยครับ

ในระบบ ยังเป็นชื่อ นามสกุล เดิม จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน ต้องทำยังไงบ้างครับ

Admin

20 ก.ย. 2564

11:06

ตอบกลับ
สามารถติดต่อพนักงาน Call Center 1330 กด 0 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฏร์ (สนบท.) ให้ค่ะ