เว็บบอร์ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สันติราษฎร์

13 ก.ย. 2564

13:43 น.

ลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น

ลาออกจากข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 6 เดือน มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน แต่เช็คสิทธิยังขึ้น อปท. อยู่ ต้องดำเนินการอย่างไรครับ ให้สิทธิมาเป็นจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง