เว็บบอร์ด

การเงิน

จิณณภัต

11 ก.ย. 2564

08:46 น.

ค่าผ่าคลอด

ฝากพิเศษผ่าคลอดที่คลินิกกับหมอที่รพ.ไว้ค่ะ
ค่าใช้จ่ายในการผ่าคลอดประมาณเท่าไหร่ค่ะ สิทธิบัตรทองค่ะ