เว็บบอร์ด

สิทธิหลักประกันสุขภาพและความคุ้มครอง

สุดารัตน์

09 ก.ย. 2564

12:51 น.

ทำไมถึงได้ย้ายสิทธิบัตรประกัน

เรียนสอบถาม

1.เนื่องจากสิทธิบัตรประกันสุขภาพ เบื้องต้นเคยได้ที รพ.เพชรเวช แต่ทำไมตอนนี้ถึงย้ายสิทธิไป รพ.แพทย์ปัญญาแทนล่ะคะ ในเมื่อท่านอื่นในบ้านก้ยังเป็นสิทธิที่ รพ.เพชรเวชอยู่


2. ทำการย้ายสิทธิในแอพไลน์ ก้ย้ายไม่ได้ (ไม่ได้ย้ายเข้าเพชรเวชนะคะ) แค่ย้ายตามที่มีให้เลือก หรือเราสามารถเลือก รพ.ย้ายได้คะ ไม่เห็นมีระบุ