ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ B35/2567 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสายด่วน สปสช. 1330 อัจฉริยะ (Smart Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...

สร้างโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 19 กุมภาพันธ์ 2567

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง