เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 3010013616 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10kVA พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.

สร้างโดย : พรเพ็ญ เอี่ยมสำอางค์ : None
แก้ไขโดย : พรเพ็ญ เอี่ยมสำอางค์ : None
วันที่แก้ไข : 07 กุมภาพันธ์ 2567

ไฟล์ดาวน์โหลด