ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10kVA พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.

สร้างโดย : พรเพ็ญ เอี่ยมสำอางค์ : None
แก้ไขโดย : พรเพ็ญ เอี่ยมสำอางค์ : None
วันที่แก้ไข : 05 กุมภาพันธ์ 2567

ไฟล์ดาวน์โหลด