เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่ 67A00464 เรื่องจ้างผลิตวิดิโอประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

สร้างโดย : ขวัญกมล วัฒนบุตร : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ขวัญกมล วัฒนบุตร : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 01 ธันวาคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด