ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ B14/2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักประกันสุขภาพเพื่อสร้างการรับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ยอดนิยม ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..ij

สร้างโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 17 พฤศจิกายน 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง