ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของทีม Supervisor 1330 Contact Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

สร้างโดย : เกษร เศษโถ : None
แก้ไขโดย : เกษร เศษโถ : None
วันที่แก้ไข : 17 พฤศจิกายน 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด