ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศยาและเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 21 กันยายน 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด