ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย(Outsource Network) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 21 กันยายน 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง