ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์16 คัน(รถนั่งส่วนกลาง)(เช่าต่อเนื่อง 6 เดือน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

สร้างโดย : ขวัญกมล วัฒนบุตร : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ขวัญกมล วัฒนบุตร : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 20 กันยายน 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด