ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและประมวลผลข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบงานลงทะเบียน (ERM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

สร้างโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 20 กันยายน 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง