ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับตรวจสอบช่องโหว่ความปลอดภัย สารสนเทศระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน (Rapid7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

สร้างโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 18 กันยายน 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง