ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ B86/2566 เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

สร้างโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 18 กันยายน 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด