ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวปัฐวิภา จันทนา)

สร้างโดย : เบญจนิษฐ์ ฤาวิชา : ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและทรัพยากรบุคคล
แก้ไขโดย : เบญจนิษฐ์ ฤาวิชา : ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและทรัพยากรบุคคล
วันที่แก้ไข : 14 มีนาคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด