ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร

...

สร้างโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 13 มีนาคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง