ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสถานที่สำหรับติดตั้งระบบสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์ (Disaster Recovery)(เพิ่มเติม)

สร้างโดย : ณัฐกานต์ ไชยดา : None
แก้ไขโดย : ณัฐกานต์ ไชยดา : None
วันที่แก้ไข : 24 มกราคม 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด