ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาววริษา ศรีบุญรอด)

สร้างโดย : เบญจนิษฐ์ ฤาวิชา : ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและทรัพยากรบุคคล
แก้ไขโดย : เบญจนิษฐ์ ฤาวิชา : ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและทรัพยากรบุคคล
วันที่แก้ไข : 16 กันยายน 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด