ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวิดิโอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

สร้างโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 28 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด