ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่างประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวนวัตกรรมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพทางสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      หากผู้ประกอบการใดต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถ         เสนอแนะได้โดยเปิดเผยตัวได้ที่จดหมายลงทะเบียน หรือ E-Mail : Lakkana.p@nhso.go.th                 หรือ โทร 090-1975056 โทรสาร 02-1437930-1 ตามวัน เวลา ที่สำนักงานกำหนด

          ขอบคุณค่ะ

 

สร้างโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 23 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด