ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตเผยแพร่ข่าว สกู๊ปข่าวและรายการสัมภาษณ์พิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านหลักประกันสุขภาพผ่านสถานีโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 23 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด