เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่66A00505 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลางและสำนักงานเขตทุกเขต จำนวน 27 เครื่อง

สร้างโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 21 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด