ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ B120/2565 เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 305 รายการ ในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

สร้างโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง