ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย (นิติกร) ระดับ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

สร้างโดย : อารีรัตน์ ราชการดี : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : อารีรัตน์ ราชการดี : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 22 กันยายน 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง