ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประมวลผลข้อมูลกลาง (Outsource DBO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

สร้างโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 21 กันยายน 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด