ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบโทรศัพท์คู่สายนอกประเภทดิจิทัล สำหรับระบบ Call Center ๑๓๓๐ (DR Site) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 21 กันยายน 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด