ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อบริการซอฟต์แวร์และต่ออายุสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์แบบดูรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขนาดใหญ่ (Tableau Unlimited and R Studio) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 21 กันยายน 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด