เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่ 65A01066 จ้างเหมางานตรวจสอบคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์สิทธิสวัสดิการข้าราชการและสิทธิประกันสังคมผ่านระบบระบบโปรแกรม e-Claim ประจำปีงบประมาณ 2565

...

สร้างโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป

ไฟล์ดาวน์โหลด