เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาจ้างเลขที่ 65A01065 จ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาหลักสูตรและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

..

สร้างโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 07 มิถุนายน 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด