เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่ 65A00998 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดสำนักงาน ชั้น 2-4 และสำนักงานกลางการจัดการธุรกรรมเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข ชั้น 5

...

สร้างโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ลักขณา พรหมแดน : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 11 พฤษภาคม 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด