ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ B61/2565 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

...

สร้างโดย : ขวัญกมล วัฒนบุตร : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ขวัญกมล วัฒนบุตร : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 06 พฤษภาคม 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด