เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่ 65A00649 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คประมวลผล จำนวน 204 เครื่อง

...

สร้างโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 14 มกราคม 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด