ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ และฐานข้อมูลกลางหมอครอบครัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 14 มกราคม 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด