เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่ 65A00376 เรื่องจ้างเขียนสกู๊ปข่าวและบทสัมภาษณ์พิเศษเพื่อเผยแพร่ทางช่องทางสื่อต่างๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี2565

...

สร้างโดย : ขวัญกมล วัฒนบุตร : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ขวัญกมล วัฒนบุตร : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 23 พฤศจิกายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด