ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ (Seamless for DMIS) และระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ (UCEP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..

สร้างโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 18 ตุลาคม 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง