ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านของฝ่ายบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

สร้างโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 15 ตุลาคม 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด