ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักาาระบบสารสนเทศยาและเวชภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...

สร้างโดย : ขวัญกมล วัฒนบุตร : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ขวัญกมล วัฒนบุตร : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 16 กันยายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด