ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประมวลผลข้อมูลกลาง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

สร้างโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 16 กันยายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง