ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผล จ้างเหมาบำรุงรักษาการจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด(OP Refer)ในระบบSeamless ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นันทวุฒิ มีหิรัญ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 15 กันยายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด